Έκθεση Αυτοψίας στην εταιρεία “ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Ε” ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011πραγματοποίησε αυτοψία στην εταιρεία “ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Ε” ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ. 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε