Έκθεση Αυτοψίας στη Βιοτεχνία Μεταλλικών κατασκευών από αλουμίνιο και σίδηρο του ΚΑΡΚΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011  πραγματοποίησε αυτοψία στη Βιοτεχνία Μεταλλικών κατασκευών από αλουμίνιο καισίδηρο του ΚΑΡΚΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε