Έκθεση αυτοψίας στη Βιομηχανία “ΒΕΚΟ – ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ Ο.Ε” έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στη Βιομηχανία Επεξεργασίας Αποβλήτων Λιπαντικών “ΒΕΚΟ – ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ Ο.Ε” και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε