Έκθεση Αυτοψίας στη Μονάδα Οινοποιείου – Εμφιαλωτηρίου του “ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ” σύμφωνα με το Ν. 3982/2011 (Α 143) & Ν3325/2005 (Α 68)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (Α 143) & Ν3325/2005 (Α 68) πραγματοποίησε αυτοψία στη Μονάδα Οινοποιείου – Εμφιαλωτηρίου του “ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ “και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυροματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε