Έκθεση Αυτοψίας Ξυλουργείου του Καμαριώτη Ανέστη του Ν.3982/2011(Α68) της ΥΑ 484/36/Φ.15(ΦΕΚ230Β)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011(Α68) της ΥΑ 484/36/Φ.15(ΦΕΚ230Β) πραγματοποίησε αυτοψία στο Ξυλουργείο του Καμαριώτη Ανέστη και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε