Έκθεση Αυτοψίας Επιθεώρησης της Εταιρείας “ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία Επιθεώρησης της Εταιρείας “ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.”. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ. 2221353403,2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε