Έκτακτη Ενημέρωση-Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου σε νέα ημερομηνία

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα είναι και η τελευταία συνεδρίαση του έτους 2016,

θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία την ερχόμενη Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 π.μ.

Παρακαλούμε για την προσκόμιση των τίτλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αλλά και των εισηγήσεων μέχρι αύριο Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 π.μ. προκειμένου ακολούθως να αποσταλούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Πέραν της τεθείσας προθεσμίας κανένα θέμα δεν θα εισαχθεί προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της εν λόγω συνεδρίασης.

Για τη Γραμματεία

Χαράλαμπος Κασαράς

ΠΕ Διοικητικού