Έκτακτη ενημέρωση-Νέα ημερομηνία συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου επισπεύδεται χρονικά κατά μια (1) εβδομάδα οπότε νέα ημερομηνία συνεδρίασης ορίζεται η Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. στη Λαμία.

Κατόπιν της ανωτέρω χρονικής μεταβολής εφιστούμε την προσοχή σας ως προς την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των εισηγήσεων η οποία πλέον είναι η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ.

                                        Για τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                          Χαράλαμπος Κασαράς

                                                             ΠΕ Διοικητικού

Σχολιάστε