Έκτακτη Ανακοίνωση: Τροποποίηση σύστασης για μέτρα αυτοπροστασίας από Covid-19 στην Τ.Κ. Ανθηδόνας (Λουκίσια) του Δήμου Χαλκιδέων – Άρση σύστασης μη προσέλευσης μαθητών και μετακίνησης εργαζομένων