ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΣΤΕ

Σχολιάστε