Η υπ.αριθμ.1834/14-1-2015-Εγκύκλιος 7 του Υπουργείου Εσωτερικών-Διεύθυνση Εκλογών:«Εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική εγκύκλιο