Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2410002 “Όρος Παρνασσός″ και στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης(ΕΖΔ) GR245005 “ΝΑ Παρνασσός- Εθνικός Δρυμός Παρνασσού- Δάσος Τιθορέας, Σπηλαιοβάραθρο”, για υφιστάμενο σταθμό ξηράς σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ σε από κοινού χρήση με την εταιρεία COSMOTE ΑΕ, με κωδική ονομασία “ΚΟΝΤΟΚΕΔΡΟ ΑΤ 0150054”, στην Δ.Ε. Αμφίκλειας του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΦΝ07ΛΗ-ΞΜΛ

Σχολιάστε