Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR2450008 ″Όρος Βαρδούσια″ και με κωδικό GR2450001 ″Όρη Βαρδούσια″, από το έργο «Ασύρματος κόμβος ευρυζωνικών υπηρεσιών με κωδική ονομασία «ΔΑΦΝΟΣ 2423144», της εταιρείας RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ.» στη θέση Αγ. Παντελεήμων, της ΤΚ Δάφνου, Δ.Ε. Λιδωρικίου, Δήμου Δωρίδος, Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

RURAL CONNECT

Σχολιάστε