Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής: Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2440002 ″Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού – Μαλιακός Κόλπος″, για την κατασκευή επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας αμυγδάλων (Υπηρεσίες θραύσης – ξήρανσης – ξεφλουδίσματος), στη θέση “ΣΚΥΛΟΒΡΑΓΙΑ” της Δ.Ε. Λιανοκλαδίου του Δήμου Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας