Έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000 “Νοτιοανατολικός Παρνασσός – Εθνικός Δρυμός Παρνασσού”, (με κωδικό GR2450005), για υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS Α.Ε.Β.Ε. , με κωδική ονομασία “ΛΙΒΑΔΙ 1204851”, στη θέση “Καλυβίων – Λιβαδιών Αράχωβας” της Δ.Ε. Αράχωβας του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας της Π.Ε. Βοιωτίας.

6ΨΥΩ7ΛΗ-ΨΙΧ-1