Έκθεση Αυτοψίας για την μονάδα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) και μονάδα παραγωγής στερεών δευτερογενών καυσίμων (SRF).

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ_ ECOVERY_signed

Σχολιάστε