Εγκύκλιος με θέμα ¨Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές¨

2019-07-16-Εγκύκλιος προστασίας δημόσιας υγείας -πυρκαγιές (1)

Σχολιάστε