Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Σταθμός Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με Συσσωρευτές (μπαταρίες), ισχύος 10 ΜW, του φορέα με την επωνυμία «ENERGY BALANCE Ι.Κ.Ε.», στη θέση «ΣΧΟΙΝΩΝΑΣ», της Δ.Ε. Θήβας, του Δήμου Θηβαίων, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας