Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση συσσωρευτών (μπαταριών) μέγιστης ισχύος έγχυσης 50,00MW, της εταιρείας «PERPETUAL ENERGY IKE.» στη θέση «ΛΙΟΤΡΙΒΕΖΑ Ή ΠΙΣΩ ΡΑΧΗ Ή ΜΕΣΟΡΑΧΗ», της Τ.Κ Φάρου, Δ.Ε. Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων της ΠΕ Ευβοίας