Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Μεμονωμένος Σταθμός Ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας (Μπαταρίες) της ισχύος 96 MW στη θέση «ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1-2» Δήμου Δομοκού Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΝΑΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»