Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μεμονωμένος Σταθμός Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών (μπαταρίες) » μέγιστης ισχύος έκχυσης 5,00 ΜW, του φορέα με την επωνυμία «EURUS 8 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE», στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ», της Δ.Ε. Σχηματαρίου, του Δήμου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας