Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΕΛΙΑ ΜΟΡΝΟΥ ΑΕΒΕ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΕΛΙΑ ΜΟΡΝΟΥ ΑΕΒΕ