Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας :Έγκριση Ανάρτησης Ανακοίνωσης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025

Ανακοίνωση ΣΜΠΕ Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025