Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Λειτουργικά θέματα των ΚΕΠ και συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου»

Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Λειτουργικά θέματα των ΚΕΠ και συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε