“ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΝΤΟΣΚΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουγίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης μετά από μηχανολογική επέκταση σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2α

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο

Σχολιάστε