Δημοσιοποίηση αίτησης για χορήγηση άδειας διανομέα εμφιαλωμένου υγραερίου (Μαρία-Αλεξάνδρα Κολοκύθα )