Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο Αντιπλημμυρική Προστασία Σπερχειού Αναντι-Μεριστή

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΤΕ-ΠΣΕ_ΜΗΜΕΔ_ΑΝΤΙΠΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ- 2020