Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ για το έργο Αντιπλημμυρική Προστασία Σπερχειού Αναντι-Μεριστή