Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης & ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 38 ΛΑΜΙΑΣ -ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

271847_15008_2019