Δημοσιοποίηση αίτησης για χορήγηση ανανέωσης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (επωνυμία αιτούντος : Ντίτσας Γεώργιος – Χορταριάς Χρήστος Ο.Ε.)

19.09.18-Φ.4Π.32--ΝΤΙΤΣΑΣ Γ-ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΡ. Ο.Ε.--ΠΩΛΗΤΗΣ--ΑΝΘΗΛΗ-signed

Σχολιάστε