Δημοσιοποίηση αίτησης για χορήγηση ανανέωσης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (επωνυμία αιτούντος : Χρήστος Χορταριάς)

19.09.18-Φ.4Π.05--ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ--ΠΩΛΗΤΗΣ--ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 11-signed