Δημοσιοποίηση ανανέωσης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (επωνυμία ‘ΧΑΛΚΙΑΣ OIL A.E.’)

19.10.14-Φ.4Π.31 Α 19--ΧΑΛΚΙΑΣ OIL--ΠΩΛΗΤΗΣ--ΛΑΜΙΑ-signed