Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προυπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Μάρτιο 2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Σχολιάστε