Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Σεπτέμβριο του οικονομικού έτους 2020

Ψ1ΦΟ7ΛΗ-ΕΟΨ

Σχολιάστε