Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Οκτώβριο 2020

ΨΛΛΥ7ΛΗ-ΕΧΕ

Σχολιάστε