Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Ιούνιο του οικονομικού έτους 2020

ΨΔ6Ι7ΛΗ-Π30-1-1

Σχολιάστε