Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Δεκέμβριο του οικονομικού έτους 2020

ΨΗΖΜ7ΛΗ-Σ6Ω-1-1