Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Αύγουστο του οικονομικού έτους 2021

97ΚΜ7ΛΗ-ΕΧΥ