Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Αύγουστο του οικονομικού έτους 2020

ΩΥ3Υ7ΛΗ-ΘΣΘ

Σχολιάστε