Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2017

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Π.Σ.Ε.για το μήνα Σεπτεμβρίο του οικονομικού έτους 2017