Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019

ΩΝΕΔ7ΛΗ-ΟΛ7

Σχολιάστε