Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Οκτώβριο του οικονομικού έτους 2019

ΩΥΞΤ7ΛΗ-ΒΡ9 (1)

Σχολιάστε