Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Μάιο του οικονομικού έτους 2020

ΨΚΕ77ΛΗ-Ι5Ν(1)