Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Μάιο του οικονομικού έτους 2019

662Η7ΛΗ-ΥΤ9

Σχολιάστε