Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Ιούνιο του οικονομικού έτους 2018

6ΥΞΙ7ΛΗ-ΠΧΣ - 5659

Σχολιάστε