Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Ιανουάριο του οικονομικού έτους 2020

ΩΨΕ67ΛΗ-51Ω

Σχολιάστε