Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Ιανουάριο 2019

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του Προυπολογισμού για τον μήνα Ιανουάριο του 2019

Σχολιάστε