Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Φεβρουάριο του οικονομικού έτους 2019

2051

Σχολιάστε