Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Αύγουστο 2019

64ΗΟ7ΛΗ-ΚΓΡ

Σχολιάστε