Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Απρίλιο του οικονομικού έτους 2020

61ΨΧ7ΛΗ-Υ74