Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Απρίλιο 2019

ΩΒ0Υ7ΛΗ-ΠΝΑ